SKY-HI

SKY-HI

MEDIA

MAGAZINE

『TVstation』年末年始特大号の音楽インタビューに登場!

『TVstation』年末年始特大号の音楽インタビューにSKY-HIが登場します!

http://tvstation.jp/magazine/detail/11556/